SZUKAJ

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny, jak w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.
W dniu 17. grudnia 2004 roku Komisji Europejska podjęła decyzję o współfinansowaniu rozbudowy i modernizacji systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Łodzi. Wartość projektu pod nazwą: „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” została określona na ponad 142 mln euro, a dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na ponad 71 mln euro tj. 50%.
Ostateczny koszt realizacji Projektu okazał się jednak wyższy i wyniósł ok. 200 mln euro.Zakres do realizacji:Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl