Projekt Funduszu SpójnościZakres projektuZadanie 1 - Modernizacja na GOŚ-ŁAM


Jest to zadanie stanowiące uzupełnienie inwestycji prowadzonych w ramach innego realizowanego przez Miasto Łódź Projektu Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków w Łodzi Faza I”.

Cele zadania:

  • poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków oraz dostosowanie standardów cieplnych i operacyjnych instalacji.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • Modernizację Głównej Komory Wlotowej
  • Termomodernizację Hali Krat
  • Budowę drugiego odsiarczalnika biogazu
  • Modernizację pompowni wód drenażowych
Wartość zadania: 3,9 mln Euro
Okres realizacji: 21.02.2007r. - 31.05.2009r

Wykonawca:
  • Warbud S.A. - Warszawa
  • PHU Dytrych Sp. z o.o. - Łódź
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl