Projekt Funduszu SpójnościZakres projektuZadanie 2 - Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę


Wykonane inwestycje miały charakter modernizacyjno – odtworzeniowy.

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację:

 • System Sulejów-Łódź
 • Systemy Tomaszów-Łódź
 • System Łódź

Cele zadania:

 • poprawa jakości wody uzdatnionej,
 • zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę,
 • poprawa parametrów pracy ujęć, stacji uzdatniania oraz systemów przesyłu wody poprzez ich dostosowanie do realnych wydajności,
 • zmniejszenie strat ilości wody uzdatnionej podczas jej przesyłu.

Wartość zadania: 21,2 mln Euro


Zadanie zostało podzielone na cztery kontrakty:


Kontrakt nr 02A „System Łódź i System Sulejów Łódź”

Wartość kontraktu: 5,6 mln Euro

Wykonawcy :

 • Firma Gutkowski, Gutkowski Jan, Leszno

 • Przedsiębiorstwo „AGAT” Sp. z o. o., Koluszki

Okres realizacji: czerwiec 2008 r. – maj 2010 r.


Kontrakt nr 02B „System Tomaszów – Łódź”

Wartość kontraktu: 4,1 mln Euro

Wykonawcy:

 • HYDROBUDOWA POLSKA S. A., Wysogotowo k/Poznania

 • PBG S. A., Wysogotowo k/Poznania

 • HYDROBUDOWA 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane S. A., Poznań

 • ATREM S. A., Przeźmierowo


Okres realizacji: czerwiec 2008 r. – lipiec 2009 r.Kontrakt nr 02C „Wodociąg Dąbrowa – modernizacja rurociągu wody uzdatnionej”

Wartość kontraktu: 3,4 mln Euro

Wykonawcy – Konsorcjum firm:

 • INFRA S. A., Wysogotowo k/Poznania

 • BUD – INŻ. Sp. z o. o., Zgierz

 • WIERTMAR Sp. z o. o., Łódź

 • PBG S. A., Wysogotowo k/Poznania

Okres realizacji: czerwiec 2008 r. – kwiecień 2009 r.


Kontrakt nr 02D „Modernizacja rurociągu tranzytowego Kalinko – Chojny”

Wartość kontraktu: 8,1 mln Euro

Wykonawcy – Konsorcjum firm:

 • BUD – INŻ. Sp. z o. o., Zgierz

 • INFRA S. A., Wysogotowo k/Poznania

 • WIERTMAR Sp. z o. o., Łódź

 • PBG S. A., Wysogotowo k/Poznania

Okres realizacji: czerwiec 2008 r. – marzec 2010 r.
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl