Projekt Funduszu SpójnościZakres projektuZadanie 3 - Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Łodzi


Zadanie nr 03 Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Łodzi

W ramach zadania przewidziano głównie modernizacje bezodkrywkowe.


Cele zadania:

 • Poprawienie jakości wody dostarczanej odbiorcom.
 • Zwiększenie niezawodności pracy sieci wodociągowej i ograniczenie ilości awarii.
 • Obniżenie kosztów przesyłu wody i napraw awaryjnych poprzez modernizację i odnowę istniejącej sieci wodociągowej.
 • Skuteczniejsza ochrona gleby i wód gruntowych poprzez naprawę i modernizację zniszczonych i skorodowanych kanałów deszczowych i sanitarnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • Modernizację dystrybucji sieci wodociągowej - ok. 68 km
 • Modernizację magistrali wodociągowych - ok. 32,2 km
 • Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 18.4 km
Wartość zadania: 44,1 mln Euro
Okres realizacji: maj 2007r. - czerwiec 2010 r.

Wykonawca:
 • Infra S.A. - Wysogotowo k/Poznania
 • PBG S.A. - Wysogotowo k/Poznania
 • Hydrobudowa Polska S.A. - Wysogotowo k/Poznania
 • WIERTMAR Sp. z.o.o - Łódź


Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl