Projekt Funduszu SpójnościZakres projektuZadanie 5 - Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej i przelewów burzowych w Łodzi – Etap I


Cele zadania:
  • Ograniczenie ilości zrzutów ścieków przez przelewy burzowe do rzek.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
  • Budowę kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej – ok. 2,5 km
  • Modernizację kanalizacji sanitarnej   i ogólnospławnej – ok.   0,1 km
  • Budowę kanalizacji deszczowej –   ok. 5,2 km
  • Opomiarowanie przelewów burzowych i przesył danych – 11 sztuk
  • Opomiarowanie opadów atmosferycznych – 20 sztuk deszczomierzy
Wartość zadania: 8,3 mln Euro
Okres realizacji: listopad 2007r. - czerwiec 2010 r.

Wykonawca:
  • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "INKOP" Paweł Piechnik - Kraków

Modernizacji zostanie poddany:

  • najstarszy system kanalizacyjny miasta

Przewidziana jest realizacja systemu ciągłych pomiarów przepływów ścieków oraz zjawisk opadowych.


Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl