Projekt Funduszu SpójnościZakres projektuZadanie 6 - Modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi


Cele Zadania:

 • zapewnienie mieszkańcom wody o bardzo dobrej jakości, odpowiadającej parametrom prawa polskiego i prawa wspólnotowego,
 • ograniczenie niedogodności dla ruchu kołowego poprzez wyeliminowanie awarii magistrali wodociągowej pod jezdnią,
 • poprawa odwodnienia Al. Włókniarzy.

W ramach zadania:

 • Zmodernizowano magistralę wodociągową – ok.   4,6 km
 • Wybudowano kanalizację sanitarną i ogólnospławną – ok.   0,76 km
 • Wybudowano kanalizację deszczową – ok. 2,5 km
 • Przeniesiono komorę na magistrali w ul. Lutomierskiej poza jezdnię Al. Włókniarzy

Efekty realizacji zadania:

 • Zapewnienie mieszkańcom wody o bardzo dobrej jakości, odpowiadającej parametrom prawa polskiego i prawa wspólnotowego
 • Ograniczenie niedogodności dla ruchu kołowego poprzez wyeliminowanie awarii magistrali wodociągowej pod jezdnią
 • Poprawa odwodnienia Al. Włókniarzy

Wykonawca zadania: konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,BUD-INŻ” Spółka z o.o. Zgierz (lider konsorcjum)
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Projektowe ,,BinŻ” Sp. z o.o., Bełchatów
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ,,A-Hak” Sp. z o.o., Łódź
 • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Wodociągi i Kanalizacje Krzysztof Kuciński, Głowno
 • Zakład Robót Melioracyjnych, Instalatorstwa Wodno – Kanalizacyjnego Bronisław Zawierucha, Łask
 • Projektowanie, Wykonawstwo i Konserwacja Urządzeń Wod – Kan Marek Bartniak, Konstantynów Łódzki
 • "LENBAW” Sp. z o.o., Łódź
 • Zakład Instalacyjno – Budowlany ,,ZINSBUD” Stanisław Zimoch, Pabianice
 • Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych ,,KAN-WO-BUD”, Pabianice
 • Zakład Usługowy ,,Wiertmar” Marian Piekarski, Bogumiła Piekarska, Marek Piekarski, Tomasz Piekarski, Spółka Jawna, Kopanka 11
 • Zakład Usług Budowlanych BUDMEL Zyguła, Kapusta, Spółka Jawna, Tymianka

Wartość kontraktu:  
3,9  mln Euro
Rozpoczęcie robót:
lipiec 2006 r.
Zakończenie robót:
listopad 2006 r.
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl