Projekt Funduszu SpójnościZakres projektuZadanie 7 - Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew


Cele zadania:

 • Zwiększenie ilości mieszkańców korzystających z kanalizacji poprzez rozbudowę systemu odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych z terenów o intensywnej zabudowie jednorodzinn
 • Zwiększenie ilości mieszkańców korzystających z usług wodociągowych dzięki uzupełnieniu brakującego uzbrojenia w sieci wodociągowe.
 • Ograniczenie zalewnia ulic po obfitych opadach poprzez budowę nowych kanałów deszczowych w strefie zurbanizowanej Łodzi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • Budowę kanalizacji sanitarnej – ok. 106,7 km
 • Budowę kanalizacji deszczowej – ok. 33,8 km
 • Budowę sieci wodociągowej – ok. 27,4 km
Wartość zadania: 60,4 mln Euro
Okres realizacji: sierpień 2007r. - czerwiec 2010 r.

Wykonawca - Konsorcjum Firm:
 • Strabag Sp. z o. o. - Warszawa
 • Strabag AG - Austria
 • Zakład Robót Melioracyjnych Instalatorstwo Wod - Kan Bronisław Zawierucha - Łask
 • Projektowanie i Wykonawstwo i Konserwacja Urządzeń Wod - Kan Bartniak Marek - Konstantynów Łódzki
 • Firma Projektowo Budowlana Zakład Instalacji Sanitarnych "PROTEK" Piotr Kłosiński - Kalisz

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl