Projekt Funduszu SpójnościZakres projektuZadanie 8 - Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Górna i Polesie


Cele zadania:

  • Zwiększenie ilości mieszkańców korzystających z kanalizacji poprzez rozbudowę systemu odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych z terenów o intensywnej zabudowie jednorodzinnej.
  • Zwiększenie ilości mieszkańców korzystających z usług wodociągowych dzięki uzupełnieniu brakującego uzbrojenia w sieci wodociągowe.
  • Ograniczenie zalewnia ulic po obfitych opadach poprzez budowę nowych kanałów deszczowych w strefie zurbanizowanej Łodzi.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • Budowę kanalizacji sanitarnej – ok. 93,9 km
  • Budowę kanalizacji deszczowej – ok. 39,3 km
  • Budowę sieci wodociągowej – ok. 29,00 km
Wartość zadania: 47,3 mln Euro
Okres realizacji: sierpień 2007r. - czerwiec 2010 r.

Wykonawca - Konsorcjum Firm:

  •  "WUPRINŻ" S.A. - Poznań
  • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "PHARMGAS" Sp. z o. o. - Poznań

Realizacja zadania pozwoliła na uzupełnienie uzbrojenia zurbanizowanej strefy miasta w sieć wodociągowo - kanalizacyjną.Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl