Projekt Funduszu SpójnościZakres projektuZadanie 9 - Pomoc przy wdrażaniu


Wykonawca w ramach Kontraktu prowadził usługi związane ze:

  • stałym doradztwem na rzecz Jednostki Realizującej Projekt
  • działaniami promocyjnymi i informującymi o Projekcie.


Wykonawca:

  • BBF Spółka z o. o. - Poznań
  • PRACOWNIE BADAWCZO – PROJEKTOWE „EKOSYSTEM” Spółka z o. o. -Zielona Góra

Data podpisania umowy: 23 maja 2006 r.

Wartość Kontraktu: 825 tys. Euro
Czas realizacji zadania: 44 miesiące

 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl