Projekt Funduszu SpójnościZakres projektuZadanie 10 - Inżynier


Zadanie nr 10 – INŻYNIER

Inżynier pełnił nadzór nad realizacją kontraktów na roboty w zakresie zarządzania technicznego, administracyjnego i finansowego, zgodnie z procedurami Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz przepisami polskiego prawa jak i warunkami kontraktowymi FIDIC.


Główne zadania Inżyniera:

  • administrowanie całym przedsięwzięciem,
  • profesjonalny i kompetentny nadzór techniczny i prawny nad robotami budowlanymi,
  • współpraca z wykonawcami poszczególnych zadań Projektu,
  • odpowiedzialność za zgodność prowadzonych prac z unijnymi procedurami i polskim prawem budowlanym,
  • zagwarantowanie zgodności wykonanych robót z technicznymi i kontraktowymi warunkami.
Wykonawca:
  1. Halcrow Group Limited, Londyn
  2. Scott Wilson Ltd. Sp.z o.o. Oddział w Polsce, Warszawa
  3. Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, Gorzów Wielkopolski

Wartość zadania: 2,89 mln Euro

Okres realizacji: 15.01.2007 r. – 31.10.2010 r.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl