Projekt Funduszu SpójnościJednostka Realizująca Projekt


Jednostka Realizująca Projekt (JRP) została powołana w strukturze organizacyjnej Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w celu zapewnienia właściwego zarządzania administracyjnego, finansowego i technicznego Projektem.
Pracami JRP zarządza Dyrektor JRP. Działania JRP są koordynowane i nadzorowane przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (tzw. MAO).

JRP współpracuje z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Sp. z o.o. oraz z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl