Projekt Funduszu SpójnościCele projektu


Realizacja Projektu pozwoliła na:

  • nadrobienie zapóźnień cywilizacyjnych w strefie zurbanizowanej Miasta w zakresie uzbrojenia w sieć wodociągowo – kanalizacyjną.
  • poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom,
  • zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
  • zniwelowanie utrudnień komunikacyjnych związanych z usuwaniem awarii,
  • wzrost zatrudnienia w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu,
  • zwiększenie atrakcyjności Miasta – zwłaszcza z punktu widzenia przyszłych inwestorów.
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl