Projekt Funduszu SpójnościZakres projektu


Projekt obejmuje 8 zadań na roboty budowlane oraz 2 zadania na usługi.

Zadanie 1 - Modernizacja na GOŚ-ŁAM

Zadanie 2 - Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę

Zadanie 3 - Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Łodzi

Zadanie 4 - Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łodzi

Zadanie 5 - Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej i przelewów burzowych w Łodzi – Etap I

Zadanie 6 - Modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi

Zadanie 7 - Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew

Zadanie 8 - Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Górna i Polesie

Zadanie 9 - Pomoc przy wdrażaniu

Zadanie 10 - Inżynier
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl