Wydarzenia



Konferencja SWITCH
16 XII 2008, 08:50:48
Konferencja SWITCH

Perspektywy techniczne, infrastrukturalne i prawne dla wdrożeń innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi w Łodzi” to tytuł prezentacji przedstawionej przez Panią Teresę Woźniak – prezesa Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej w trakcie warsztatów szkoleniowych organizowanych w ramach projektu SWITCH.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl