Projekt Funduszu Spójności


W dniu 17. grudnia 2004 roku Komisji Europejska podjęła decyzję o przyznaniu pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. Projekt ten miał na celu uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Miasta Łodzi poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w Łodzi.
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl