Projekt Funduszu SpójnościZakres zrealizowany w roku 2008


Zakres przedsięwzięcia „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”

 

Zakres zrealizowany w 2008 roku

 


Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl