Projekt Funduszu SpójnościZakres zrealizowany w roku 2008Dzielnica Widzew


Zakres przedsięwzięcia „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”

Zakres zrealizowany w 2008 roku

Dzielnica Widzew

 

1

Ananasowa


od Oliwkowej do PS

kanalizacja sanitarna

od PS do Oliwkowej

tłoczona

Przepompownia ścieków

Przepompownia ścieków

2

Bananowa

od Oliwkowej do pos. nr 6

kanalizacja sanitarna

3

Bartnicza

od Taborowej do pos br 18

kanalizacja sanitarna

4

Batorego

od torów PKP w kier. Al. Piłsudskiego

kanalizacja sanitarna

od torów PKP w kier. Al. Piłsudskiego

kanalizacja sanitarna

5

Brzezińska

od Tatarkiewicza do pos nr 296

kanalizacja deszczowa

6

Chałasińskiego

od Nenckiego do pos. nr 15

kanalizacja sanitarna

7

Figowa

od Ananasowej do pos. 19

kanalizacja sanitarna

8

Goryczkowa

od Pomorskiej do pos nr 20

wodociągi

9

Goździkowa


od Rozmarynowej do pos. nr 1

kanalizacja sanitarna

od Rozmarynowej do Jugosłowiańskiej

kanalizacja sanitarna

10

Jemiołowa

od pos. nr 6 dopos. nr 10

kanalizacja sanitarna

11

Jugosłowiańska

od Goździkowej do pos. nr 40

kanalizacja sanitarna

12

Kokosowa

od Oliwkowej do pos, nr 5

kanalizacja sanitarna

13

Maciejkowa 1

od Jugoslowańskiej do pos. nr 5

kanalizacja sanitarna

14

Majowa


od Margaretek do pos. nr 25

kanalizacja sanitarna

od Jugosłowiańskiej do pos. nr 4b

kanalizacja sanitarna

15

Mirtowa

od Pomorskiej do pos. nr 1

kanalizacja sanitarna

16

Nenckiego

od Byszewskiej do Raciborskiego

kanalizacja sanitarna

17

Oliwkowaod Byszewskiej do Bananowej

wodociągi

od Byszewskiej do Ananasowej

kanalizacja sanitarna

18

Osterwyod Przylesie do Rokicinskiej

kanalizacja sanitarna

od Osterwy na wschód

kanalizacja sanitarna

19

Ostróżek


od Wiśniowej do pos. nr 5

kanalizacja sanitarna

od ul Topolowej do pos. nr 3

kanalizacja sanitarna

20

Prymulkowa

od Majowej do pos. nr 9

kanalizacja sanitarna

21

Przybyszewskiego

Od Mechanicznej wzdłuż Przybyszewskiego na wschód do Maciejewskiego nr 13

wodociągi

22

Raciborskiego

od Nenckiego do pos. nr 13

kanalizacja sanitarna

23

Sucha

od Zbiorczej do pos nr 2 + adaptacja kanału od Al.Pilsudskiego do

pos Al. Piłsudskiego nr 113

Kanalizacja ogółnospławna

24

Tatarkiewicza


od pos. nr 17 do Brzezińskiej

kanalizacja sanitarna

od pos. nr 11A do Tatarkiewicza

kanalizacja sanitarna

od pos. nr 5A do Tatarkiewicza

kanalizacja sanitarna

od pos. nr 9A do Tatarkiewicza

kanalizacja sanitarna

25

Tatrzańska


od pos. 16 do pos. 24

Kanalizacja ogółnospławna

od pos. 2 do pos. 14

Kanalizacja ogółnospławna

26

Trzykrotki

od Wiśniowej do pos. nr 1

kanalizacja sanitarna

27

Turza

od rej pos nr 17 (istn. kanał) do rej pos nr 1

kanalizacja sanitarna

28

Viewegera


od pos. nr 22 do Tatarkiewicza

kanalizacja sanitarna

od pos. nr 13 do Tatarkiewicza

kanalizacja sanitarna

od pos. Nr 27 do Tatarkiewicza

kanalizacja sanitarna

29

Zakładowa

od rej ul. Dyspozytorskiej (PS 1) do Przylesie

kanalizacja sanitarna

30

Żukowskiego

od Osterwy do Wybickiego

kanalizacja sanitarna
Informacje dotyczące zasad podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dostępne są tutaj
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl