Projekt Funduszu SpójnościZakres zrealizowany w latach 2009-2010Dzielnica Widzew


Zestawienie odcinków ulic zwodociągowanych i skanalizowanych

w ramach projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"

w latach 2009 - 2010 na terenie Łodzi

 

 

DZIELNICA WIDZEW

 

 

Zestawienie przedstawione jest w układzie alfabetycznym


1

Antoniewska

od Czechosłowackiej do końca ulicy (PKP)

kanalizacja sanitarna

2

Bartnicza

od Sz. Zarembiny na północ do pomp.PS-5

kanalizacja sanitarna

3

Batorego

od pos. nr 38 do Wiejskiej

kanalizacja deszczowa

od Widzewskiej do rej pos nr 34

kanalizacja sanitarna

od Widzewskiej do rej pos nr 32

kanalizacja deszczowa

4

Bazaltowa

od Listopadowej 60 do Jędrowizna

wodociągi

5

Beskidzka

od Zjazdowej do Okrętowej

kanalizacja sanitarna

6

Brzezińska

od Iglastej do Olkuskiej

wodociągi

7

Boguszewskiej

od ulicy Szaniawskiego do pos. Nr 12 (dz. 191)

kanalizacja sanitarna

8

Bolesławów

od Przylesie 1 do końca ulicy

kanalizacja sanitarna

9

Budy

od Marmurowej do pos nr 13a

wodociągi

10

Bez Nazwy 3

od Taborowej do dz nr 696

kanalizacja sanitarna

11

Chmielna

od terenu PKP do Rokicińskiej

kanalizacja sanitarna

12

Czechosłowacka

od Mazowieckiej do Ormiańskiej

kanalizacja deszczowa

od Mazowieckiej do rej pos nr 36a

kanalizacja sanitarna

od Ormiańskiej do Wodociągowej

kanalizacja deszczowa

od Wodociągowej do Oskardowej

kanalizacja deszczowa

13

Dniestrzańska

od Lumumby do końca ulicy

wodociągi

od Lumumby do końca ulicy

kanalizacja ogólnospławna

14

Dobrej Wróżki

od Szelburg Zarembiny do pos nr 10

kanalizacja sanitarna

15

Domowa


od Rokicińskiej do pos. nr 1 (dz. 771)

kanalizacja sanitarna

od terenu PKP do pos. Nr 3

kanalizacja sanitarna

16

Droga dojazdowa do

posesji nr 1A przy

Przylesie 2

od Przylesie 2 do posesji Nr 1A

kanalizacja sanitarna

17

Dyspozytorska

od Zakładowej do rej pos Trakcyjna 22

kanalizacja sanitarna

18

Dziewiarska


od Milionowej do Przybyszewskiego

kanalizacja deszczowa

od Przybyszewskiego do rej pos nr 1

kanalizacja sanitarna

19

Farbiarska

od Przybyszewskiego do rej pos nr 33

kanalizacja sanitarna

od Przybyszewskiego do rej pos nr 34

kanalizacja deszczowa

20

Gajcego


od Taborowej do rej pos nr 176

kanalizacja sanitarna

PS 5 do Gajcego 196

kanalizacja sanitarna tłoczona

Gajcego nr 58; 60; 62; 64; 74;76; 78

kanalizacja sanitarna

Gajcego nr 82; 84; 86; 100; 102

kanalizacja sanitarna

Gajcego 108; 110; 124; 126

kanalizacja sanitarna

Gajcego 134; dz nr 298

kanalizacja sanitarna

Gajcego 154 - 170

kanalizacja sanitarna

przepompownia ścieków PS 5

przepompownia ścieków

21

Gajcego


od PS 5 do granicy Miasta

wodociągi

od PS 5 do granicy Miasta

kanalizacja sanitarna

22

Gajcego

od Przylesie do Taborowej

kanalizacja sanitarna

23

Gajcego

od Rataja do PS-5

wodociągi

24

Gajcego

(Bez nazwy 16 i 17)


od Zakładowej do Gajcego 36

wodociągi

Gajcego nr 42; 44; 46; 48

kanalizacja sanitarna

Gajcego nr 38; 40

kanalizacja sanitarna

25

Galla Anonima


od Rokicińskiej do dz. 281/1

kanalizacja sanitarna

od Szaniawskiego do dz. Nr 280

kanalizacja sanitarna

26

Gliszczyńskiego

od Wernyhory przy dz. Nr 701 do dz. Nr 661 (tory PKP)

kanalizacja sanitarna

27

Grodzka

od Wagonowej do rej pos nr 2

kanalizacja sanitarna

28

Gromadzka


od Żywicznej do pos. Nr 1

kanalizacja sanitarna

od Rokicińskiej do dz. 824/1

kanalizacja sanitarna

29

Gwarna


od Rokicińskiej do dz. 841/1

kanalizacja sanitarna

od Żywicznej do pos. Nr 5

kanalizacja sanitarna

od dz. 897 w rej. PKP do dz. 891 w rej. Żywicznej

kanalizacja sanitarna

30

Henrykowska

od istn. wodoc. pos. 40 do Pomorskiej

wodociągi

31

Idzikowskiej

od Rokicińskiej do pos. Nr 10 (dz. 245/1)

kanalizacja sanitarna

32

Iłłakowiczówny

od Gajcego do Rokicińskiej

kanalizacja sanitarna

od Gajcego do Iłłakowiczówny

kanalizacja sanitarna

33

Jędrowizna

od Dunajec do pos. 25

kanalizacja sanitarna

od Henrykowskiej na wschód do pos. 23a

kanalizacja sanitarna

34

Kolorowa

od terenu PKP do ulicy Rokicińskiej

kanalizacja sanitarna

35

Konstytucyjna

od Pomorskiej do ZETO

wodociągi

36

Kosodrzewiny

od rej pos nr 39 do rej pos nr 13

wodociągi

37

Kownackiej

od Szelburg Zarembiny - do Taborowej

kanalizacja sanitarna

38

Krokusowa

od Pomorskiej do pos. 8 przy Krokusowej

wodociągi

39

Kronikarska


od Szaniawskiego do pos. Nr 1A (dz. 329/1)

kanalizacja sanitarna

Od ulicy Kronikarskiej do dz. Nr 297

kanalizacja sanitarna

40

Kupały


od Żywicznej do pos. Nr 3

kanalizacja sanitarna

od Rokicińskiej do pos. Nr 1

kanalizacja sanitarna

41

Lewarowa

od Czechosłowackiej do końca proj. ulicy (PKP)

wodociągi

42

Liczyrzepy (Bez Nazwy) bez skanalizowania samej

ul. Liczyrzepy

d Rataja 4 do rej dz nr ew 193/31

kanalizacja sanitarna

43

Mechaniczna


od Milionowej do Przybyszewskiego

kanalizacja deszczowa

od Przybyszewskiego do pos nr 3

kanalizacja sanitarna

44

Miernicza

od Szelburg Zarembiny do Taborowej

kanalizacja sanitarna

45

Modrzejewskiej

od Żukowskiego do Rokicinskiej

kanalizacja sanitarna

od Żukowskiego do rej pos 44

kanalizacja sanitarna

46

Motorowa


od Milionowej do pos. nr 19 przy Farbiarskiej

kanalizacja deszczowa

od pos. nr 15 przy Farbiarskiej do pos nr Motorowa 1

kanalizacja sanitarna

od Pos. nr 18 do Przybyszewskiego

kanalizacja sanitarna

47

Niecała


od PKP przedł. Żywicznej do pos. nr 3

kanalizacja sanitarna

od Rokicińskiej do posesji Nr 1

kanalizacja sanitarna

48

Nowy Świat


od torów PKP do pos. nr 30

kanalizacja sanitarna

od torów PKP w kier. Al. Piłsudskiego

kanalizacja sanitarna

od torów PKP (Batorego) do pos. nr 24

kanalizacja deszczowa

od torów PKP w kier. Al. Piłsudskiego

kanalizacja deszczowa

49

Ogińskiego


od Szelburg Zarembiny do Taborowej

kanalizacja sanitarna

Ogińskiego nr 21; 21a; 23a

kanalizacja sanitarna

50

Olkuska

od Brzezińskiej do rej pos nr 4

wodociągi

51

Ormiańska

od Czechosłowackiej do rej pos nr 18

kanalizacja sanitarna

od Czechosłowackiej do rej pos nr 19

kanalizacja deszczowa

52

Oskardowa

od Czechosłowackiej do końca ulicy (PKP)

kanalizacja sanitarna

53

Ozdobna


od przepompowni ścieków do ulicy Rokicińskiej

kanalizacja sanitarna

przepompownia ścieków PS 3

kanalizacja sanitarna

54

Parandowskiego


od Skrzatów do Rataja 4

kanalizacja sanitarna

od Skrzatów do przepompowni PS-4

kanalizacja sanitarna

Parandowskiego nr 28a; 28b; 28d; 28c; 32.

kanalizacja sanitarna

55

Pomorska

od istn. wodoc. od pos. 254 do Krokusowej wod

wodociągi

od istn. wodoc. pos. 338 do pos. 330 dz. nr 211/21

wodociągi

56

Poranna

od Lumumby do końca ulicy

wodociągi

od Lumumby do końca ulicy

kanalizacja ogólnospławna

57

Porazińskiej


od Szelburg Zarembiny do rej pos nr 11

kanalizacja sanitarna

od Taborowej do rej pos nr 9

kanalizacja sanitarna

58

Przedszkolna


od Rokicińskiej do rej pos nr 4a

kanalizacja sanitarna

od Szaniawskiego do dz. Nr 218

kanalizacja sanitarna

59

Przejście przez tereny

PKP (w tym tory

kolejowe)

od Projektowanej 1do rejonu ulicy Usługowej

kanalizacja sanitarna

60

Przewozowa

od Olechowskiej do Przewozowej 14; i 24

wodociągi

od pos. nr 5 Przewozowej do dz. nr 185/12

wodociągi

61

Przylesie

od Gajcego do Osterwy

kanalizacja sanitarna

62

Przylesie


od przepompowni ścieków do ulicy Bolesławów

kanalizacja sanitarna

od przepompowni ścieków do Wieńcowej

kanalizacja sanitarna

od Gajcego do Projektowanej Nr 1(Relaksowej

kanalizacja sanitarna

od Wieńcowej w stronę torów PKP (dz. 953/1)

kanalizacja sanitarna

od Przylesie 1 do pos. Nr 9d

kanalizacja sanitarna

przepompownia ścieków PS 2

przepompownia ścieków

63

Przylesie (Osiedlowa

Teren PKP)

Przylesie nr 28; 26; 24; 38; 36; 34

kanalizacja sanitarna

64

Rataja 2

od Gajcego do rej pos nr 39

kanalizacja sanitarna

65

Rataja 4

od Parandowskiego do Gajcego

kanalizacja sanitarna

66

Relaksowa

(Projektowana NR 1)


na przedłużeniu ulicy Projektowanej Nr 1 od dz. Nr 733 do dz. Nr731

kanalizacja sanitarna

od Przylesie 2 do terenu PKP

kanalizacja sanitarna

67

Rokicińska


od Gajcego do Włodarskiej

kanalizacja sanitarna

od Ozdobnej do Galla Anonima

kanalizacja sanitarna

od Ozdobnej na wschód do pos nr 433

kanalizacja sanitarna

od Włodarskiej do Wilgotnej

kanalizacja sanitarna

od Rokicińskiej do dz. Nr 173/1

kanalizacja sanitarna

68

Rokicińska


od Gajcego do Iłłakowiczówny

kanalizacja sanitarna

od Modrzejewskiej do Wybickiego

kanalizacja sanitarna

od Wybickiego do Rokicińskiej 323

kanalizacja sanitarna

od Osterwy do rej pos nr 297

kanalizacja sanitarna

Rokicińska nr 336; 338; 340; 340a; 342; 344; 346

kanalizacja sanitarna

Rokicińska 305 - 305g

kanalizacja sanitarna

Rokicińska nr 318/320; 316a; 320a; 322

kanalizacja sanitarna

Rokicińska nr 326; 334

kanalizacja sanitarna

przepompownia ścieków PS 7

przepompownia ścieków

69

Rydza Śmigłego

od magistrali do Skierniewickiej

wodociągi

70

Rzepichy

od Przylesie 2 do końca ulicy

kanalizacja sanitarna

71

Serenady


od Taborowej do przepompowni PS-4

kanalizacja sanitarna

od PS 4 - ul. Serenady - ul. Taborowa do rej pos nr 79

kanalizacja sanitarna tłoczona

72

Sędziwoja

od Przylesie 2 do końca ulicy

kanalizacja sanitarna

73

Sędziwoja (droga na

przedłużeniu ulicy

do torów PKP i wzdłuż torów

kanalizacja sanitarna

74

Sępia

od Piłsudskiego do końca ulicy (PKP)

wodociągi

75

Sielanki


od Szelburg Zarembiny do rej pos nr 6a

kanalizacja sanitarna

od Taborowej do rej pos nr 14

kanalizacja sanitarna

76

Skautów Łódzkich

od Taborowej do rej pos nr 49

kanalizacja sanitarna

77

Skautów Łódzkich

(Bez Nazwy 4)


od Skautów Łódzkich do pos 6c

kanalizacja sanitarna

od Skautów Łódzkich do pos 12c

kanalizacja sanitarna

od Skautów Łódzkich do pos 18c

kanalizacja sanitarna

od Skautów Łódzkich do pos 22b

kanalizacja sanitarna

od Skautów Łódzkich do pos 30c

kanalizacja sanitarna

od Skautów Łódzkich do pos 36c

kanalizacja sanitarna

78

Skrzatów


od Szelburg Zarembiny do Parandowskiego

kanalizacja sanitarna

od Szelburg Zarembiny do Taborowej

kanalizacja sanitarna

79

Słonimskiego

od Taborowej do rej pos nr 26

kanalizacja sanitarna

80

Szancera

od Taborowej do rej dz nr 56

kanalizacja sanitarna

81

Szaniawskiego


od Przepompowni ścieków (ul. Ozdobna) do rej pos nr 19a

kanalizacja sanitarna tłocznona

od przepompowni ścieków przy Ozdobnej do bocznego odgał.

ulicy Szaniawskiego (Bez Nazwy 3)

kanalizacja sanitarna

od Gajcego do Boguszewskiej

kanalizacja sanitarna

od Boguszewskiej do rej dz nr 229

kanalizacja sanitarna

od Szaniawskiego do dz. 240/7

kanalizacja sanitarna

od Szaniawskiego do pos. Nr 41 (dz. 285/1)

kanalizacja sanitarna

od Szaniawskiego do dz. 168/4

kanalizacja sanitarna

82

Szarady


od Szelburg Zarembiny do rej pos nr 7

kanalizacja sanitarna

od Taborowej do pos nr 2a

kanalizacja sanitarna

85

Szeherezady

od Szelburg Zarembiny do pos nr 11

kanalizacja sanitarna

84

Szelburg Zarembiny

od Gajcego do Liczyrzepy

kanalizacja sanitarna

od Skrzatów do przepompowni PS-4

kanalizacja sanitarna

od Szafrańskiej do Skrzatów

kanalizacja sanitarna

od Szeherezady do Mierniczej

kanalizacja sanitarna

przepompownia ścieków PS 4

przepompownia ścieków

85

Szklarskiego


od Szelburg Zarembiny do rej pos nr 7

kanalizacja sanitarna

od rej pos nr 7 do rej pos nr 17/19

kanalizacja sanitarna

86

Szklarskiego

od Szklarskiego - do Rataja 4

kanalizacja sanitarna

87

Śpiących Rycerzy

od Giewont do Listopadowej

wodociągi

88

Taborowa

od Gajcego do Szancera

kanalizacja sanitarna

89

Taborowa


od rej pos nr 79 do Serenady

kanalizacja sanitarna

od Skrzatów do Gajcego

kanalizacja sanitarna

od Skrzatów do pos nr 79

kanalizacja sanitarna

od Taborowej 71-65 do przepompowni PS-3

kanalizacja sanitarna

90

Teren PKP przejście

przez tory kolejowe

od dz. PKP 959/3 do rejonu Włodarskiej

kanalizacja sanitarna

91

Teren Wzdłuż Torów

PKP

od rejonu ulicy Włodarskiej do rejonu Kolorowej

kanalizacja sanitarna

92

Tereny Obrzeża

Osiedla PKP

od przepompowni ścieków przy Przylesie do Wieńcowej

kanalizacja sanitarna

93

Tołstoja

od Taborowej do pos nr 20

kanalizacja sanitarna

94

Usługowa


od Rokicińskiej do dz. 797/1

kanalizacja sanitarna

od terenu PKP do pos. Nr 3

kanalizacja sanitarna

95

Wagonowa


od Widzewskiej do Grodzkiej

kanalizacja sanitarna

od Widzewskiej do Grodzkiej

kanalizacja deszczowa

96

Wernyhory

od Przylesie do dz. Nr 701

kanalizacja sanitarna

97

Wiejska


od pos. nr 14 do Nowy Świat

kanalizacja sanitarna

od pos. nr 16 do pos. nr 14

kanalizacja sanitarna tłoczona

98

Wieńcowa

w kierunku na płd. od Przylesia 3 do pos. Nr 5

kanalizacja sanitarna

99

Wieńcowa i Teren PKP

z przejściem przez tory

od Wieńcowej dz. 960 do ulicy Włodarskiej

kanalizacja sanitarna

100

Wieńcowa Teren PKP

w kierunku na płn. od Przylesia 3 do torów PKP

kanalizacja sanitarna tłoczona

101

Widzewska


od Nowogrodzkiej 31 do Nowogrodzkiej 31d

wodociągi

od Nowogrodzkiej 31 do Nowogrodzkiej 31d

kanalizacja sanitarna

od Nowogrodzkiej do Wagonowej

kanalizacja sanitarna

od Nowogrodzkiej do Wagonowej

kanalizacja deszczowa

102

Widzewska


od ul. Wiejskiej do rej. pos. Nr 67

kanalizacja sanitarna

od ul. Wiejskiej do rej pos nr 65

kanalizacja deszczowa

103

Wilgotna


od Rokicińskiej do pos. nr 1/3

kanalizacja sanitarna

od Żywicznej do do dz. Nr 909

kanalizacja sanitarna

104

Winiarska

od Szelburg Zarembiny - do Kownackiej

kanalizacja sanitarna

105

Włodarska


od Rokicińskiej do dz. Nr 867

kanalizacja sanitarna

od Żywicznej do pos. Nr 5/7

kanalizacja sanitarna

od terenu PKP do Żywicznej

kanalizacja sanitarna

od terenu PKP do Żywicznej

kanalizacja sanitarna tłoczona

106

Wodociągowa

od Czechosłowackiej do końca ulicy (PKP)

kanalizacja sanitarna


kanalizacja sanitarna

107

Wybickiego

od Żukowskiego do Rokicińskiej

kanalizacja sanitarna

108

wzdłuż torów PKP


od Usługowej w kierunku płn. (do dz. Nr 763)

kanalizacja sanitarna

od rejonu ulicy Usługowej w kierunku na płd. do dz. 879/1 i po

terenie dz. 879/1 i 885

kanalizacja sanitarna

109

Zabawna


od Szelburg Zarembiny - do Parandowskiego

kanalizacja sanitarna

od Szelburg Zarembiny - do Taborowej

kanalizacja sanitarna

110

Zakładowa


od Gajcego do Zakładowej 160

wodociągi

rej pos Zakładowa 137 do rej ul. Dyspozytorskiej (PS1)

kanalizacja sanitarna

Przepompownia ścieków (PS 1)

przepompownia ścieków

111

Zapadła

od Przybyszewskiego na południe do pos nr 6

wodociągi

112

Zaścianek

od Mierniczej do końca

kanalizacja sanitarna

113

Zawodowa

od Przybyszewskiego do pos. 11

wodociągi

114

Żywiczna


od dz. 838/1 rej. Gromadzkiej do Włodarskiej

kanalizacja sanitarna

od Włodarskiej do Wilgotnej

kanalizacja sanitarna

od dz. 880 w rej. PKP do Żywicznej

kanalizacja sanitarna 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl